Tussenkomst Vrijetijdsfonds ter bevordering van participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod

Lopende kinderenWil je kind deelnemen aan de activiteiten/kampen van een club of jeugdbeweging, maar is het voor jou financieel zeer moeilijk om het volledige deelnamegeld te betalen?

Wil je zelf graag aansluiten bij een sportclub of een andere vereniging, maar kan je omwille van je financiële situatie, het lidgeld niet betalen?

Dan kan je beroep doen op een tussenkomst via het Vrijetijdsfonds.

Het ‘Vrijetijdsfonds ter bevordering van participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod’ stelt middelen ter beschikking om de financiële drempels aan vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen te verlagen.

Voorwaarden

 

 • Je moet gedomicilieerd zijn in Tienen.
 • De tussenkomst moet aangevraagd worden via het OCMW of via een welzijnsorganisatie.
 • Ook de vereniging kan een aanvraag indienen als ze op de hoogte is van jouw situatie.
 • Aanvragen gebeuren bij voorkeur online via de website.
 • De tussenkomsten worden voorzien binnen de perken van het goedgekeurde krediet.

Kinderen en jongeren (-18 jaar) kunnen een aanvraag indienen voor volgende tussenkomsten:

 • het vrijetijdsaanbod van de stad Tienen (jeugddienst en sportdienst);
 • deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van een erkende Tiense jeugd-, sport- en culturele vereniging;
 • deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode georganiseerd op het grondgebied Tienen;
 • lidgelden van een erkende Tiense jeugd-, sport- en culturele vereniging.

Volwassenen kunnen een aanvraag indienen voor volgende tussenkomsten:

 • het vrijetijdsaanbod van de stad Tienen (sportdienst en cultuurdienst);
 • lidgelden van de bibliotheek;
 • lidgelden van een erkende Tiense sport- en culturele vereniging;
 • deelname aan uitstappen en groepsvakanties van erkende Tiense (senioren-)verenigingen in binnenland en buurlanden.

Procedure

Aanvragen voor tussenkomsten uit het vrijetijdsfonds gebeuren via het (online) aanvraagformulier door het OCMW, een welzijnsorganisatie of de organiserende vereniging. De aanvraag moet gemotiveerd worden op het aanvraagformulier en is een jaar geldig.

De administratieve afhandeling van de aanvragen gebeurt door de sociale dienst van het OCMW. De uitbetaling van de tussenkomst gebeurt aan de vereniging. Voor alle geschillen is het vast bureau van de sociale dienst bevoegd.

Ben je een cliënt van het OCMW?

Spreek met je sociaal werker van het OCMW over deze tussenkomst. De tussenkomst vanuit het Vrijetijdsfonds kan indien mogelijk aangevuld worden met een tussenkomst vanuit het Federale fonds socio-culturele participatie en tussenkomsten van de mutualiteiten.

Ben je geen cliënt van het OCMW?

Ook welzijnsorganisaties en organiserende verenigingen kunnen een tussenkomst vanuit het vrijetijdsfonds voor jou aanvragen.

Bedrag

De tussenkomst vanuit het vrijetijdsfonds bedraagt 50 % van de deelnameprijs/het lidgeld met uitzondering van:

 • avondvoorstellingen in CC De Kruisboog: een eigen bijdrage van 5 euro per ticket (ongeacht de standaardticketprijs) dient betaald te worden;
 • gratis lidmaatschap in de bibliotheek;
 • evenementen waarbij de stad Tienen co-organisator is, waarbij de inkomprijs bepaald wordt door de externe organisator.

Regelgeving

Reglement vrijetijdsfonds ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod (jeugd, cultuur, sport en bibliotheek) van de stad Tienen.

Contact