Toelating evenement

Wie een evenement wil organiseren, dient in bepaalde gevallen toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Je dient je aanvraag uiterlijk 2 maanden voor de datum van de activiteit te bezorgen.

Toelating is vereist voor evenementen:

  • openlucht evenementen op openbaar domein;
  • of waarvoor advies politie/brandweer vereist is;
  • of waarvoor een afwijking op de geluidsnormen/muziekvergunning aangevraagd moet worden;
  • of waarvoor een vergunning voor het schenken van sterke drank gevraagd wordt;
  • of voor een fuif met openbaar karakter.

Coronamaatregelen

Los van bovenstaande richtlijnen is, conform het ministerieel besluit dd. 25 augustus '21, een toelating van het college van burgemeester en schepenen noodzakelijk voor volgende aanvragen van evenementen op openbaar domein of privédomein die na 1 oktober '21 plaats vinden:

  • evenementen (= organisatie van sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele voorstellingen of congressen met publiek) INDOOR voor een publiek van ≥ 500 en < 3.000 personen: hiervoor dien je een Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen via www.covideventriskmodel.be;
  • evenementen (= organisatie van sportieve wedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele voorstellingen of congressen met publiek) OUTDOOR voor een publiek van ≥ 750 en < 5.000 personen: hiervoor dien je een Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen via www.covideventriskmodel.be;
  • massa-evenementen en proef- en pilootprojecten INDOOR voor ≥ 500 en < 75.000 personen (excl. medewerkers en organisatoren): hiervoor dient geen CERM ingevuld te worden;
  • massa-evenementen en proef- en pilootprojecten OUTDOOR voor ≥ 750 en < 75.000 personen (excl. medewerkers en organisatoren): hiervoor dient geen CERM ingevuld te worden.

Voorwaarden

Alle aanvragen moeten via het Digitaal Evenementenloket Tienen aangevraagd worden.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het Digitaal Evenementenloket Tienen. Na ontvangst brengen de betrokken diensten advies uit. Op basis hiervan verleent het schepencollege al dan niet toelating voor het evenement. 

De handleiding van het Digitaal Evenenementenloket Tienen kan je hier raadplegen.

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact