Toelage voor huur openluchtsportterreinen

Toelage voor voetbalploegen die zelf terreinen moeten huren van privépersonen.

Voorwaarden

Enkel voor erkende Tiense voetbalverenigingen.

Procedure

Schriftelijke aanvraag indienen bij de sportdienst.

Meebrengen

Bewijs van betaling voorleggen.

Bedrag

Het budget wordt over de verenigingen verdeeld volgens vaste bedragen.

Regelgeving

Stedelijk reglement 'Toelage als tussenkomst in de huurgelden van de voetbalvelden'.

Contact