Toelage kwaliteitsvolle jeugdsportwerking en samenwerkingsverbanden voor erkende Tiense sportverenigingen

Toelage ter ondersteuning van de opleiding, bijscholing en tewerkstelling van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de erkende sportverenigingen en ter stimulering van samenwerkingsverbanden tussen de jeugdsportverenigingen.

Voorwaarden

Enkel voor erkende Tiense sportverenigingen met jeugdwerking tot 18 jaar.

Procedure

Alle erkende Tiense sportverenigingen krijgen via mail een invulformulier toegestuurd of kunnen het elektronisch aanvraagformulier invullen.

Meebrengen

De bewijsstukken moeten ingediend woren.

Bedrag

Het voorzien budget wordt volgens een puntensysteem over de verenigingen verdeeld.

Regelgeving

Stedelijk reglement kwaliteitsvolle jeugdsportwerking en samenwerkingsverbanden voor erkende Tiense sportverenigingen.

Online aanvragen

Contact