Toelage basis- en kwalitatieve werking voor erkende Tiense sport- en ontspanningsverenigingen

Toelage ter ondersteuning van een algemene kwaliteitsvolle werking in de sport- en ontspanningsverenigingen met aandacht voor pedagogische begeleiding, specifieke doelgroepen en ethisch en veilig sporten.

Voorwaarden

Enkel voor erkende Tiense sport- en ontspanningsvereniging.

Procedure

Alle erkende Tiense sport- en ontspanningsverenigingen krijgen een invulformulier via mail toegestuurd.

Meebrengen

Bewijsstukken moeten ingediend worden.

Bedrag

Het in het budget uitgetrokken bedrag wordt volgens een puntensysteem aan de verenigingen toegekend.

Regelgeving

Stedelijk reglement basis- en kwalitatieve werking voor erkende Tiense sport- en ontspanningsverenigingen.

Contact