Subsidie voor renovatie zwembad De Blyckaert

18
januari
2024
Zwembad-buiten-2.jpg

Het stedelijk zwembad De Blyckaert is 22 jaar oud en vraagt om enkele renovaties om de levensduur te verlengen. Zo worden de verwarmingsinstallatie en het dak vernieuwd. Deze investeringen zullen een jaarlijkse CO2-reductie van 87,58 ton opleveren. Voor deze ingrepen kent Sport Vlaanderen een investeringssubsidie van 346.031,44 euro toe. In overleg met de aanemers wordt een planning opgesteld die voor zo weinig mogelijk hinder zorgt.

Meer informatie omtrent de gevolgen voor de dienstverlening volgt.

 

Contact