Fusiepremie sportclubs

De stad ondersteunt het idee van enkele, al dan niet geografisch, sterke sportkernen. Daarom heeft de stad Tienen in samenspraak met de sportraad een reglement uitgewerkt rond een fusiepremie. Clubs die binnen de bepalingen van het reglement fuseren, kunnen aanspraak maken op deze premie.

Voorwaarden

Om van de fusiepremie te kunnen genieten, moet de fusieclub cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

 • beide gefuseerde clubs moeten voor de fusie erkend zijn als Tiense sportvereniging;
 • één of beide gefuseerde clubs moeten voor de fusie reeds een eigen jeugdwerking gehad hebben;
 • de naam van de fusieclub moet verwijzen naar de beide vroegere clubs of een volledig nieuwe naam zijn;
 • de nieuwe fusieclub moet een vzw zijn waarvan de statuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad;
 • de nieuwe fusieclub moet minimum 100 leden tellen.

Procedure

Verenigingen die menen aanspraak te kunnen maken op de fusiepremie, kunnen een brief richten aan het college van schepenen en burgemeester met daarin de informatie over de sportclubs die wensen te fusioneren. Vermeld de verwachte fusiedatum, het aantal leden andere bepalingen die volgens het reglement uw aanvraag motiveren.

De aanvragen worden behandeld volgens indieningsdatum.

Meebrengen

 • Verklaring op eer over het aantal leden
 • De statuten van de nieuwe club
 • Het wijs van publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad

Bedrag

De fusiepremie bedraagt:

 • € 5.000 voor fusieclubs met meer dan 300 leden;
 • € 4.000 voor fusieclubs vanaf 200 tot 299 leden;
 • € 3.000 voor fusieclubs vanaf 100 tot 199 leden.

Regelgeving

Stedelijk reglement toekenning van fusiepremie sportclubs

Contact