Toelage uitzonderlijke sportmanifestaties - Aanvraag

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens vereniging

Gegevens voorzitter

Adresgegevens voorzitter

Gegevens secretaris

Adresgegevens secretaris

Gegevens afgevaardigde sportraad

Adresgegevens afgevaardigde

Gegevens manifestatie

Voor deze manifestatie werd al een toelage aangevraagd bij de federatie, de provincie, de stad of elders? *
Deze aanvraag werd goedgekeurd *
Is de manifestatie internationaal? *
Heeft de manifestatie een winstgevend doel *
Verklaring op eer *

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AGV/GDPR). Meer info hierover vind je in de privacyverklaring van de stad Tienen.

Contact