Update corona - Provinciale maatregelen en sensibilisering

15
oktober
2020
20_corona_webbanner_def.jpg

In het kader van de coronacrisis legt de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant een aantal bijkomende maatregelen op inzake het dragen van een mondmasker, sportkantines en activiteiten die in zalen plaatsvinden. Gelet op de alarmerende cijfers, zet de stad Tienen ondertussen in op sensibilisering van de bevolking.

 

Bijkomende maatregelen gouverneur 

 

Mondmaskerplicht

Met het oog op de Allerheiligenperiode, is het dragen van een mondmasker verplicht van 24 oktober t/m 8 november ’20. Daarnaast dient er ook een mondmasker gedragen te worden:

  • in alle voor publiek toegankelijke gebouwen (behalve wanneer men neerzit met de personen met wie men een nauw contact onderhoudt en wanneer een veilige afstand met anderen bewaard kan blijven);
  • op alle markten, met inbegrip van jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten;
  • op alle kermissen en evenementen (behalve wanneer men neerzit met de personen met wie men nauw contact onderhoudt en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen gewaarborgd is, en gedurende de tijd om even te drinken of te eten);
  • in de recyclageparken;
  • als toeschouwer op een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen en tornooien inbegrepen).

Specifiek voor Tienen is een mondmasker ook verplicht op de volgende locaties:

  • in de afgebakende handelskern en in de aanloopstraten;
  • in een straal van 300 meter rond de scholen voor en na schooltijd tussen 07.30 en 09.00 uur, tussen 11.30 en 13.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur.

De mondmaskerverplichting geldt voor iedereen boven de 12 jaar. Op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant dient men steeds een mondmasker bij zich te hebben.


Sluiting sportkantines

Alle kantines (met inbegrip van drankstanden) van sportclubs dienen uiterlijk 30 minuten na het beëindigen van de sportactiviteiten te sluiten. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid.

Meldingsplicht zalen

Aan uitbaters van (feest)zalen wordt gevraagd om minimum 24 uur op voorhand de activiteiten in hun accommodatie te melden aan de stad en de politie. Dit moet een betere handhaving garanderen. Momenteel wordt er een meldingsformulier opgemaakt dat beschikbaar zal zijn via de website van de stad. De stad zal hierover nog communiceren.

 

Initiatieven stad Tienen 

 

Sensibilisering

In Tienen werden er de voorbije week 56 nieuwe besmettingen geregistreerd. De week ervoor waren dit er nog 38, wat een stijging van 21 % betekent. De cijfers zijn in het hele land alarmerend en de stad Tienen zet sterk in op sensibilisering.

Vandaag lanceert de dienst communicatie op de sociale media een sensibiliseringsfilmpje dat ook via een betalende advertentie zoveel mogelijk inwoners moet bereiken.

Specifiek naar jongeren toe wordt er in samenspraak met de jeugddienst gewerkt met influencers op het bij jongeren erg populaire TikTok. Volgende week krijgen alle 12- tot 18-jarigen een officiële, persoonlijk aan hen geadresseerde brief in de bus. Net omdat dit een minder voor de hand liggend communicatiekanaal is naar deze doelgroep, hoopt de stad hiermee effect te bereiken.

De jeugddienst werkt al geruime tijd samen met Arktos vzw om kwetsbare jongeren te bereiken. Op dit moment trekt een medewerker van Arktos na schooltijd en tijdens de middagpauzes de straat op om jongeren te sensibiliseren.

Ook de gemeenschapswachten en de lokale politie houden toezicht op de naleving van de maatregelen.

Overleg met de schooldirecties

Om de vinger aan de pols te houden, is er wekelijks overleg tussen de crisiscel van de stad en de schooldirecties in Tienen. De scholen kunnen op die manier ervaringen uitwisselen en de crisis op een uniforme manier aanpakken. Zo werd er bv. een gezamenlijke brief voor de leerkrachten opgesteld. Momenteel bekijkt de stad of logistieke ondersteuning mogelijk is om meer overdekte buitenruimte in de scholen te creëren, zodat de leerlingen zich tijdens pauzes en speeltijden meer kunnen spreiden.

Evenementen

Op dit moment moet voor elk publiek toegankelijk evenement dat plaatsvindt in openlucht op openbaar domein of op privé-domein in Tienen, een toelating aangevraagd worden via het evenementenloket. De aanvraag dient minimum twee maanden voor datum te gebeuren en wordt in het evenementenloket automatisch afgetoetst aan de COVID event matrix.

Nu vrijdag vindt er opnieuw een federaal overlegcomité plaats. De stad wacht eventuele nieuwe maatregelen af, om de richtlijnen betreffende evenementen aan te passen. Hierover zal begin volgende week gecommuniceerd worden.