Update corona - Ook in 2021 coronakorting vrijetijdsinfrastructuur

21
januari
2021
nieuwe_sporthal-12.jpg

Ook in 2021 verleent de stad Tienen aan de Tiense jeugd-, sport- en cultuurverenigingen een korting van 75 % op de verhuurtarieven van de vrijetijdsinfrastructuur. Deze korting wordt gefinancierd met middelen die de stad uit het Vlaams noodfonds ter beschikking krijgt.

Concreet betekent dit dat erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen slechts 25 % van het normale tarief moeten betalen op de infrastructuur van het sportcentrum Houtemveld, zwembad De Blyckaert en CC De Kruisboog (van zodra deze laatste opnieuw in gebruik genomen kan worden). Deze maatregel was vorig jaar reeds van toepassing van mei tot eind december. Na een evaluatie wordt de maatregel nu verlengd t/m december 2021. De stad Tienen past het verschil van 75 % bij met de middelen uit het Vlaams noodfonds.

De verenigingen ontvingen daarnaast, op basis van de ingediende dossiers voor 2020, voor 170.000 euro extra middelen van het coronanoodfonds. Samen met de netwerken jeugd, sport en cultuur worden de voorbereidingen getroffen voor de actualisering van het reglement in functie van de tweede ronde die loopt t/m november 2021.

Contact