Investeringssubisidies voor sportinfrastructuur Tienen

19
juli
2022
houtemveld-01.jpg

De Vlaamse overheid kent een investeringssubsidie toe van 529.000 euro aan de stad Tienen voor ingrijpende renovatiewerken en de aanleg van een nieuw skatepark in het sportcentrum Houtemveld. Daarnaast valt ook buur Grand Slam in de prijzen.

De Vlaamse regering kent een investeringssubsidie van 529.000 euro toe aan de stad Tienen voor ingrijpende renovatiewerken aan de drie multifunctionele sporthallen van het sportcentrum Houtemveld. Deze subsidie dient voor aanpassingen op het vlak van duurzaam energiebeheer, brandveiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. Daarnaast zullen met deze toelage de sportvloeren aangepakt worden en wordt het bestaande skatepark volledig vernieuwd en verder uitgebouwd.

“Het is de bedoeling om de kwaliteit van de accommodatie gedurende minstens 15 jaar te verlengen en de uitbatingskost drastisch te verlagen”, licht schepen van vrije tijd Wim Bergé toe. “Eind maart diende de stad een uitgebreid subsidiedossier in op basis van grondige analyses en prognoses. Van de meer dan 40 ingediende dossiers weerhield de Vlaamse overheid er 17, waarbij het dossier voor het sportcentrum Houtemveld.”

Het totale aanvaarde investeringsbedrag bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 20 % door de Vlaamse overheid gesubsidieerd wordt in het kader van het decreet op de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur. Deze meevaller maakt de opstart van een masterplan voor het sportcentrum Houtemveld meteen een stuk eenvoudiger. Met dit masterplan wordt een toekomstvisie uitgewerkt voor de ruimtelijke indeling en de gebouwen van het sportcentrum, rekening houdend met de toekomstige noden.

Naast de stad Tienen, diende ook het sportcentrum Grand Slam, gelegen naast het Houtemveld, met succes een dossier in. Voor een totale investering van 1,6 miljoen euro, kent de Vlaamse overheid hier een kleine 400.000 euro aan subsidies toe.

“Het sportcentrum Grand Slam is complementair aan onze sportinfrastructuur. Een goede samenwerking is dan ook een pluspunt voor het sportief gebeuren in onze stad”, aldus Wim Bergé. “Tienen heeft een zeer uitgebreide sportinfrastructuur, waar meer dan 100 sportverenigingen en individuele sporters dankbaar gebruik van maken. Met deze meevaller krijgt het bruisende, sportieve hart van onze stad op vele vlakken een serieuze facelift.”

Contact