'Ik beweeg weer' voor mensen met een ziektepatroon

22
januari
2018

De sportdienst gaat opnieuw van start met het project ‘Ik beweeg weer!’. Opzet is mensen met een zwakke fysieke conditie en een bepaald ziektepatroon aanzetten tot meer beweging met lessen aquagym en lessen yoga en relaxatie. 

De doelgroep van ‘Ik beweeg weer!’ zijn mensen met een ziektebeeld zoals CVS, fibromyalgie, kanker, MS, depressie, burn-out … De lessen bieden geen medische ondersteuning, ze beogen wel een verbetering van de fysieke en mentale conditie. De deelnemers worden weerbaarder, krijgen meer zelfvertrouwen en leren beter omgaan met de eigen beperkingen. De lessen bieden ook een moment van rust en ontspanning in een aangename en veilige omgeving.

In 2018 wordt het project verder gezet. Deelnemers kunnen op ieder moment instappen. Voorwaarden zijn dat ze voldoende zelfredzaam zijn, op eigen houtje naar de lessen komen en de oefeningen ook zelfstandig kunnen uitvoeren. (Zware) vermoeidheid mag en kan als dit het functioneren van de groep niet belet. Van de deelnemers wordt een positieve ingesteldheid verwacht en een engagement om de lessen regelmatig bij te wonen.

Nieuwe deelnemers krijgen twee gratis proeflessen. Voor de lessen aquagym dienen nieuwkomers alleen de toegang tot het zwembad te betalen (tarief baantjeszwemmen). Na de proeflessen kan men een 10-beurtenkaart van 20 euro kopen waarmee aan beide lessenreeksen kan worden deelgenomen. De lessen aquagym vinden plaats op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur in zwembad De Blyckaert in Tienen. Inschrijven is verplicht en kan bij Michel Roskin van de sportdienst, tel 016 80 48 88, sport@tienen.be.

Caroline Rausch van praktijk Oogstmaan verzorgt de yoga- en relaxatielessen in het leslokaal van Centrum Levenspad, Gallicstraat 5 in Bost. De ‘Ik beweegweer’-lessen vinden plaats op dinsdag van 12.15 tot 13.30 uur en van 13.45 tot 15.00 uur. Voor mensen tijdens en na kanker, zijn er aangepaste lessen via het Rekantoproject van de Stichting Tegen Kanker. Deze lessen vinden plaats op maandag van 10.45 tot 12.00 uur. Inschrijven voor de ‘Ik beweeg weer’-lessen of voor de Rekantolessen kan bij Caroline Rausch, gsm 0486 87 10 93.  

Contact