European Disability Card in Tienen

13
december
2022
edc.jpg

De website van de European Disability Card is vernieuwd. Het is nu voor gebruikers nog gebruiksvriendelijker om een kaart aan te vragen en te kijken wat de voordelen per gemeente zijn. Houders van deze kaart krijgen ook bij de vrijetijdsdiensten van de stad Tienen een aantal voordelen.

Bedoeling van de EDC is de toegang van personen met een beperking tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen. Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen, kan de kaart aanvragen. De kaart is geldig in alle deelnemende landen, al kan het voordeel per land of stad verschillen.

In Tienen kan men er ook voordelen mee bekomen. Voor de programmatie van CC de Kruisboog en de activiteiten van de bibliotheek houdt dit in dat de begeleider van een persoon met een beperking gratis toegang krijgt. Ook in zwembad De Blyckaert en de Tiense musea is dit het geval. 

Meer info op www.eudisabilitycard.be.