Stad investeert in heraanleg terreinen KVK Tienen

14
december
2021
DSC_9102

In juli ’21 veroorzaakte de hevige regenval overstromingen in het Hageland. Ook de terreinen van KVK Tienen en Royal Racing Tienen Tennisclub werden zwaar getroffen. De stad Tienen investeert fors om de velden weer speelklaar te krijgen tegen januari.

In juli ’21 kampten de terreinen van KVK Tienen en Royal Racing Tienen Tennisclub tweemaal met wateroverlast. De laatste zondvloed zorgde ervoor dat de kunstgrasmat van KVK Tienen, die in 2017 werd aangelegd, verloren ging. Ook onder de tribunes – in het secretariaat, de kleedkamers en doucheruimtes – zijn binnenmuren deels weggespoeld en kan de veiligheid niet meer gegarandeerd worden. De tennisterreinen van de nabijgelegen tennisclub liepen eveneens veel schade op.

De stad Tienen besloot als eigenaar te investeren in de heraanleg van de terreinen en de kleedruimtes. Het studiebureau J2F, gespecialiseerd in het aanleggen van voetbal- en andere sportvelden, werd geraadpleegd en ondertussen is de firma Lesuco via een aanbesteding gestart met de heraanleg van het kunstgrasveld. “Eerst wordt er een onderlaag in steenslag gelegd. Hierop worden de grasmatten uitgerold en vastgeklemd om loskomen te vermijden. Tot slot worden deze met kurk ingezaaid”, zegt voorzitter KVK Tienen jeugdwerking Peter Denruyter. “De heraanleg zou eind december klaar moeten zijn, maar dat is afhankelijk van het weer. Zo is het veld weer speelklaar voor de start van de tweede helft van het seizoen in januari.”

Voorlopig zullen containers dienst doen als kleedruimtes, in afwachting van de wederopbouw van de kleedkamers onder de tribunes die in november ’22 klaar zullen zijn. Studiebureau Rimanque werd geraadpleegd voor de opmaak van een waterbestendig plan. “De ingang naar de spelerstunnel wordt opgehoogd zodat er in de toekomst geen regenwater van het veld richting de kleedkamers kan lopen”, licht schepen van vrije tijd Wim Bergé toe. “De materialen voor de inrichting van de kleedkamers zullen vandaal- en waterbestendig zijn. Ook voor de tennisvelden wordt gekeken naar een duurzame oplossing.”

Verder is de stad Tienen in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij om aan structurele oplossingen te werken die wateroverlast in de toekomst kunnen voorkomen.  Bovendien wordt er op de velden van KVK Tienen extra drainering voorzien en wordt de waterhuishouding aangepast voor een optimaal beheer en (her)gebruik van overtollig water.

rendering toegang kleedkamers ontwerp vernieuwde kleedkamers