Coronatoelage verenigingen

De coronacrisis treft ook de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zwaar. Hun normale werking staat onder druk. De stad Tienen verdeelt de beschikbare middelen uit het Vlaams noodfonds in overleg met deze getroffen sectoren.

Voorwaarden

Erkende Tiense jeugd-, sport- en cultuurverenigingen kunnen financiële noodsteun aanvragen voor gemaakte onkosten en geleden verliezen in 2021 én voor gemaakte onkosten in 2021.  Dit kunnen bv. kosten zijn die gemaakt werden om kampen, stages en andere activiteiten coronaproof te organiseren, huurgelden of onkosten voor de aankoop van o.m. producten, materialen en signalisatie om infrastructuur en activiteiten coronaproof te maken.

Voor 2021 kan er ook nog een tussenkomst aangevraagd worden om de drukwerkkosten voor geannuleerde activiteiten te compenseren en om tegemoet te komen in het verlies van één of meerdere geannuleerde jaarlijkse activiteiten.

De aanvraag voor de periode van november ’20 tot en met oktober ’21 moet ingediend worden voor 15 november ’21.  

Procedure

De toelage kan online aangevraagd worden.  Je kan ook een papieren versie van de aanvraag afdrukken. 

Meebrengen

Bij de aanvraag moeten bewijsstukken gevoegd worden, gebundeld per toelage met een duidelijke verwijzing naar de toelages.

Regelgeving

Het coronatoelagereglement is van toepassing.