Update corona - Coronakorting bij verhuur vrijetijdsinfrastructuur

24
augustus
2020
nieuwe_sporthal-12.jpg

Om de Tiense jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen en hen de kans te geven coronaveilige activiteiten te voorzien tijdens de coronacrisis, verleent de stad Tienen een korting van 75 % op de verhuurtarieven van de vrijetijdsinfrastructuur. Deze korting wordt gefinancierd met middelen die de stad uit het Vlaams noodfonds ter beschikking krijgt.

De coronacrisis treft de sectoren jeugd, cultuur en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen de verenigingen bij te staan, besliste de Vlaamse regering om 83 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking te stellen. Tienen maakt aanspraak op een bedrag van ongeveer 535.000 euro.

Nu de stedelijke vrijetijdsinfrastructuur niet meer in volle capaciteit ter beschikking gesteld kan worden en om verenigingen de kans te geven coronaveilige activiteiten te voorzien met o.m. minder personen, past het Autonoom Gemeentebedrijf de reguliere verhuurtarieven aan voor de lokale verenigingen. Deze maatregel komt er op vraag van het schepencollege en de afgevaardigden van de netwerken cultuur, jeugd en sport en is van toepassing op de infrastructuur van het sportcentrum Houtemveld, zwembad De Blyckaert en CC De Kruisboog.

Concreet betekent dit dat erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen slechts 25 % van het normale tarief moeten betalen. De maatregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 15 mei ‘20 en is alvast van toepassing t/m december ‘20. Na een evaluatie kan de einddatum nog verlengd worden. De stad Tienen past het verschil van 75 % bij met de middelen uit het Vlaams noodfonds.