1 jaar Bewegen Op Verwijzing

19
maart
2019

Het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ zet sinds maart ’18 mensen aan om meer te bewegen. Met een verwijsbrief van de huisarts op zak, deden al 50 personen uit de regio Tienen-Landen een beroep op een ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach. Die coach ondersteunt hen om meer beweging in te bouwen in het dagelijks leven.

Wie meer wil bewegen en hierbij een duwtje in de rug kan gebruiken, kan er met het project 'Bewegen Op Verwijzing' met behulp van een professionele coach werk van maken. Eerst gaat men langs bij de huisarts, die een verwijsbrief opmaakt. Vervolgens maakt men een afspraak met de 'Bewegen Op Verwijzing'-coach in de Huisartsenwachtpost in Tienen die in onderling overleg een haalbaar plan opstelt.

In de regio Tienen-Landen schreven huisartsen afgelopen jaar ongeveer 100 verwijsbrieven. 50 personen zetten de stap naar de coach. Daarvan had ongeveer 40 % van de deelnemers recht op een verhoogde tegemoetkoming.  

In Tienen is Helena Van Rompaey de ‘Beweging Op Verwijzing’-coach. Uit haar ervaringen blijkt dat de deelnemers positief reageren, meer tijd voor zichzelf vinden en dat de kleine verandering in het bewegingspatroon een grote impact heeft op het humeur.

 ‘Beweging Op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven wordt, wordt met een Vlaamse promocampagne onder de aandacht gebracht bij de inwoners via radio, sociale media en magazines. De huisartsen in de regio krijgen een bezoek van de ‘Beweging Op Verwijzing’-coach.

‘Bewegen op Verwijzing’
Info: bij je huisarts of ‘Beweging Op Verwijzing’-coach Helena Van Rompaey via tienen.helena@bewegenopverwijzing.be