Toelating evenement

T/m 25 april '21 is het niet mogelijk een toelating aan te vragen voor een evenement.

Het overlegcomité heeft beslist dat vanaf 8 mei '21 versoepelingen mogelijk zijn voor evenementen wanneer de cijfers het toelaten. We verwachten in de loop van deze week verduidelijking hieromtrent.

 

Wie een evenement wil organiseren, dient in bepaalde gevallen toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Je dient je aanvraag uiterlijk 2 maanden voor de datum van de activiteit te bezorgen.

Toelating is vereist voor evenementen:

  • openlucht evenementen op openbaar én privé-domein;
  • of waarvoor advies politie/brandweer vereist is;
  • of waarvoor een afwijking op de geluidsnormen/muziekvergunning aangevraagd moet worden;
  • of waarvoor een vergunning voor het schenken van sterke drank gevraagd wordt;
  • of voor een fuif met openbaar karakter.

Voorwaarden

Alle aanvragen moeten via het Digitaal Evenementenloket Tienen aangevraagd worden.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het Digitaal Evenementenloket Tienen. Na ontvangst brengen de betrokken diensten advies uit. Op basis hiervan verleent het schepencollege al dan niet toelating voor het evenement. 

De handleiding van het Digitaal Evenenementenloket Tienen kan je hier raadplegen.

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact